Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ 15*60, 30*80, 15x120. 30x120

Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ 15*60, 30*80, 15x120. 30x120
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ 15*60, 30*80, 15x120. 30x120.
Gạch lát nền Prime: 3321, 3322, 3384, 3184, 3655
Kích thước:              30x120, 15x120, 30x80, 15x80, 15x60
Xương:                     Granite
Men:                         Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.
Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ Prime
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gạch lát nền Prime: 3324, 3124, 
Kích thước:              
30x120, 15x120, 30x80, 15x80, 15x60
Xương:                    Granite
Men:                         
Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.
Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ Prime
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gạch lát nền Prime: 3325, 3125
Kích thước:              
30x120, 15x120, 30x80, 15x80, 15x60
Xương:                     Granite
Men:                         
Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.
Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ Prime
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gạch lát nền Prime: 9831, 9821,9832, 9822
Kích thước:              30x80
Xương:                    Granite
Men:                         Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.
Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ Prime
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gạch lát nền Prime: 9834, 9835,9836, 9837
Kích thước:              30x80
Xương:                    Granite
Men:                         Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.
Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch lát nền giả gỗ Prime
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gạch lát nền Prime: 9834, 9835,9836, 9837
Kích thước:              30x120, 15x120, 30x80, 15x80, 15x60
Xương:                    Granite
Men:                         Men thô, giả gỗ, chống xước, phun men kỹ thuật số.

Giá bán:
Picture
Thiết kế nhà với gạch giả gỗ PRIME